Сайт містить контент тільки для користувачів, які досягли віку 18 +

Доступ на сайт дозволений тільки повнолітнім

Доступ на сайт дозволений лише користувачам, які досягли віку 18+

Введіть дату народження

© 2022 AB InBev Efes Ukraine. Заповнюючи цю форму, ви погоджуєтеся з Правилами користування сайтом і Політикою конфіденційності.


НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Лови настрій

Health warning Health warning

Офіційні правила акції «Абонементи на Одеський міжнародний кінофестиваль»

02.07.2024


1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ:
AB INBEV EFES UKRAINE
1.1. Організатором Акції «Абонементи на Одеський міжнародний
кінофестиваль» (далі – Акція) є Приватне акціонерне товариство «АБІНБЕВ
ЕФЕС УКРАЇНА», що розташоване за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул.
Фізкультури, 30-В; код ЄДРПОУ – 30965655 (далі - Організатор).

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. Взяти участь в Акції мають право:
2.1.1. Будь-які дієздатні фізичні особи, які на момент проведення Акції
досягли 18-річного віку та проживають на території України
2.1.2. В Акції не можуть брати участь:
• працівники Організатора і члени їх родин.

3. ТЕРИТОРІЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція триває на території України, а саме м. Київ і Київська область, в
соціальній мережі Instargam, за посиланнями:
https://www.instagram.com/abinbevefesukraine/ (надалі – Територія
проведення Акції) з 05 липня 2024 року по 10 липня 2024 року включно
(надалі – Період проведення Акції).

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. Для набуття статусу учасника Акції (далі – Учасник) й отримання права
на участь у розіграші Заохочень Акції, передбачених п.5.2 (далі –
Заохочення), зацікавлена фізична особа (далі – Зацікавлена Особа), яка
відповідає вимогам п. 2.1. чинних Правил, повинна в Період проведення
Акції виконати наступні дії:
4.1.1. Бути підписаною або підписатися на офіційну сторінку Організатора за
посиланням: https://www.instagram.com/abinbevefesukraine/ (для участі в Акції
в соціальній мережі Instagram).
4.1.2. Позначити у коментарях до допису про Акцію соціальну сторінку 1-ї
людини - користувача мережі Instagram та залишити щонайменше 1
коментар під цим дописом.
4.1.3. Залишити вподобайки для щонайменше останніх 3 дописів на
офіційній сторінці Організатора:
https://www.instagram.com/abinbevefesukraine/.
4.1.4. Для участі в Акції в соціальній мережі Instagram: зробити свій профіль
в Instagram загальнодоступним для всіх користувачів на період проведення
Акції.

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
5.1. Фонд Заохочень Акції складається із наступних заохочень, вказаних в
п.5.2.
5.2. Виконуючи умови Розділу 4 цих Правил Акції, Учасник одержує право
взяти участь у розіграші наступних Заохочень:
НАЗВА ЗАОХОЧЕННЯ
- “Абонемент на Одеський кінофестиваль ”, що включає абонементи на
відвідування кінопоказів та майстер-класів на 15-й Одеський міжнародний
кінофестиваль, що проходитиме з 12 по 20 липня в м.Києві.
Кількість абонементів: 2 одиниці ( по 1 одиниці для кожного Переможця
Акції).
5.3. Фонд Заохочень обмежений і становить зазначену у п.5.2. даних Правил
кількість.

6. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬ ПРАВО НА
ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ
6.1. Визначення Учасників Акції, що здобудуть право на отримання
Заохочення, здійснюється відповідно до цих Правил методом випадкової
комп’ютерної вибірки (random.org) серед всіх Учасників Акції, які виконали
умови Акції, зазначені в Розділі 4 цих Правил.
6.2. Відповідно до п.6.1. даних Правил буде обрано 2 учасники (два)
Учасники у соціальній мережі Instagram, які здобудуть право на отримання
Заохочення (кожен по одному набору), передбаченого в п.5.2.
6.3. Визначення Учасника акції, який здобуде право на отримання
Заохочення, відбудеться 10 липня 2024 року.
6.4. Учасникам Акції, які здобувають право на отримання Заохочення,
повідомляють про одержання права на Заохочення шляхом розміщення
результатів у коментарях до посту від 05 липня 2024р. на сторінці Instagram:
https://www.instagram.com/abinbevefesukraine/, протягом 5 (п’яти) робочих
днів із дати визначення Учасників, які мають право отримати Заохочення
згідно з пунктом 5.2.
6.5. Якщо за результатами 2 (двох) спроб протягом 5 (п’яти) робочих днів із
дати визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання
Заохочення, з ними не вдалося зв'язатися через соціальні мережі,
вважається, що такі Учасники Акції втратили право одержати Заохочення.
При цьому Замовник має право визначити Учасником Акції, що здобуває
право на отримання Заохочення, наступних Учасників.
6.6. У разі, якщо на дату визначення Учасників, які здобули право на
отримання Заохочення, не буде визначено таких Учасників з причин, що не
залежали від Організатора Акції, вважається, що Організатор Акції може на
власний розсуд розпоряджатися такими Заохоченнями.
6.7. Право на отримання Заохочення не передається третім особам.

7. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
7.1. Вручення Заохочення Організатором Акції проводиться шляхом
відправлення відповідного Заохочення, зазначеного в п.5.2. за адресою, що
буде запитана в Переможця Акції після оголошення результатів проведення
Акції.
7.1.1. Для отримання Заохочення Переможець Акції має надати
Організаторові наступні персональні дані: Прізвище, Ім’я, По батькові, номер
телефону, адреса для доставки Заохочення. Персональні дані надаються
виключно для мети надсилання Заохочення.
7.2. В разі зміни порядку отримання Заохочення, Учасників Акції буде
повідомлено про ці зміни додатково шляхом розміщення посту на сторінці
Instagram: https://www.instagram.com/abinbevefesukraine/.
7.4. Виконавець та Замовник Акції не несе жодної відповідальності за
наслідки використання Учасниками Акції будь-яких Заохочень не за
цільовим призначенням.
7.5. Доставка Заохочення на адресу Учасника здійснюється за рахунок
Організатора Акції «Абонементи на Одеський міжнародний кінофестиваль»,
Приватним акціонерним товариством «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА».

8. УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ УЧАСНИКАМИ АКЦІЇ
8.1. У разі, якщо Учасник Акції отримав право на Заохочення, але протягом
визначеного цими Правилами терміну не отримав його з незалежних від
Організатора причин, такий Учасник втрачає право на отримання
Заохочення.
8.2. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Учасника
Акції скористатися Заохоченням у зв’язку з відмовою від надання необхідної
інформації або документів, а також у разі неможливості його повідомлення
про Заохочення впродовж визначеного цими Правилами терміну.
8.3. Грошовий еквівалент будь-якого Заохочення Учаснику Акції не
надається.

9. ОБМЕЖЕННЯ
9.1. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості й
кількості Заохочень, зазначених у цих Правилах.
9.2. Організатор Акції не несе відповідальності за збої в роботі інтернет
провайдерів, внаслідок яких Заохочення не було отримано Учасником, який
здобув право на отримання Заохочення, вчасно.
9.3. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість
надсилання/надання Заохочень Акції з будь-яких причин, що не залежать від
Виконавця/Замовника, у т. ч. якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище,
номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником Акції були зазначені
неправильно та/або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник
Акції не має права на одержання від Виконавця/Замовника Акції жодної
компенсації.
9.4. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого
використання Учасниками Акції наданих Заохочень Акції після їх/його
одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатися наданим
Заохоченням Акції з будь-яких причин.
9.5. Організатор Акції не вступає в жодні суперечки щодо визнання будь-яких
осіб Учасниками Акції і визнання за ними прав на одержання Заохочень
Акції.
9.6. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання своїх
зобов’язань в умовах форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо,
пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в
законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних
контролю з боку Організатора Акції обставин, якщо ці обставини
перешкоджають виконанню таких зобов’язань.
9.7. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність
наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними).
9.8. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення
даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих
цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції відповідно
до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є
остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не
підлягають перегляду чи оскарженню.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Учасники, які беруть участь в Акції цим підтверджують, що вони є
дієздатними та повнолітніми.
10.2. У разі, якщо під час отримання будь-якого Заохочення буде
достеменно встановлено, що особа, яка взяла участь в Акції, не може бути
Учасником (не відповідає п. 2.1 цих Правил), Учасник втрачає право на
отримання такого Заохочення Акції.
10.3. Організатор залишає за собою право продовжувати Період Акції та/або
змінювати дані Правила Акції на власний розсуд, при цьому опубліковуючи
такі зміни в порядку, аналогічному оголошенню цих Правил.
10.4. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність
наданої ними інформації.
10.5. У разі, якщо Учасник, який отримав право на будь-яке Заохочення, з
будь-яких причин, що не залежать від Організатора, не має змоги отримати
таке Заохочення, він не має права на отримання від Організатора будь-якої
компенсації.
10.6. Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх
виконувати.
10.7. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує факт
ознайомлення з даними Правилами Акції та свою повну і безумовну згоду з
ними, а також на обробку своїх персональних даних Організатором та
третіми особами, що можуть бути залучені Організатором. Порушення
Учасником цих Правил або відмова Учасника від належного їх виконання (у
т. ч. механізму, порядку та періоду проведення Акції та/або отримання
будь-якого Заохочення, тощо) вважаються відмовою Учасника від участі в
Акції та отримання будь-якого Заохочення, при цьому така особа не має
права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
10.8. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю
за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.
10.9. Учасник має право:
10.9.1. на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як
власника його персональних даних;
10.9.2. Звернутися до Організатора з заявою про відкликання згоди на
обробку персональних даних.
10.10. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до положень
Закону України «Про захист персональних даних». Обробка персональних
даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути
передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження
конфіденційності та Учасник надає на це згоду, беручи участь в Акції.

11. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ
11.1. Посилання на Правила Акції розміщуються у пості від 02 липня 2024р.
на сторінці Instagram: https://www.instagram.com/abinbevefesukraine/.
11.2. Про внесення змін до Правил Акції Організатор інформує Учасників
шляхом розміщення відповідних змін, що розміщуються на сторінці
Instagram: https://www.instagram.com/abinbevefesukraine/.