Сайт містить контент тільки для користувачів, які досягли віку 18 +

Введіть дату народження

Доступ на сайт дозволений тільки повнолітнім

Доступ на сайт дозволений тільки повнолітнім

Мені є 18

© 2019 AB InBev Efes Ukraine. Заповнюючи цю форму, ви погоджуєтеся з Правилами користування сайтом і Політикою конфіденційності.


НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Лови настрій

Health warning Health warning

Партнерам

Календарний план

Розміщення документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно 
до законодавства (крім особливої інформації)

Назва документу/повідомленняСтрок
1Повідомлення про проведення річних загальних зборів та інша інформація, що розміщується на веб-сайті акціонерного товариства під час скликання річних загальних зборів акціонерівне пізніше 26.02.2019
2Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборахне пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення річних загальних зборів
3Регулярна річна інформація за 2018 рікне пізніше 30.04.2019
4Річна фінансова звітність за 2018 рік разом з аудиторським звітомне пізніше 30.04.2019

Статут товариства

PDF
Статут Товариства 2019

Загальні збори

PDF
Протокол загальних зборів акціонерів 2019
PDF
Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 27.03.2019 року
PDF
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
PDF
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2019 року
PDF
Протокол загальних зборів акціонерів 2018 року
PDF
Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2018 року
PDF
Пропозиція акціонера
PDF
Повідомлення 2018
PDF
Протокол загальних зборів акціонерів 2017 року (розміщено 25.04.2017)
PDF
Протокол загальних зборів акціонерів 2016 року
PDF
Протокол загальних зборів акціонерів 2015 року

Відділення

PDF
Положення про Дніпровське відділення
PDF
Положення про Львівське відділення
PDF
Положення про Миколаївське відділення
PDF
Положення про Одеське відділення
PDF
Положення про Чернігівське відділення
PDF
Положення про Харківське відділення

Oргани управління

PDF
Положення про Загальні збори акціонерів 2019
PDF
Положення про Аудиторський комітет 2019
PDF
Положення про Генерального директора 2019
PDF
Положення про Наглядову раду 2019

Фінансова інформація

RTF
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік
PDF
Звіт ревізійної комісії за 2018 рік
PDF
Фінансова звітність за 2018 рік із звітом незалежного аудитора
PDF
Фінансова звітність та звіт незалежного аудитора за 2017 рік
PDF
Інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року (25.07.2018)
PDF
Інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року (27.04.2018)
PDF
Річний звіт за 2017 рік (06.03.2018)
PDF
Звіт ЗК та аудитора (28.04.2017)
PDF
Річний звіт за 2016 рік (11.04.2017)
PDF
Звіт ревізійної комісії за 2015 (25.04.2016)
PDF
Фінансова звітність за 2015 (25.04.2016)
PDF
Звіт про фінансовий стан за 2015 (25.04.2016)
PDF
Звіт аудитора за 2015 (25.04.2016)
PDF
Річна інформація емітента цінних паперів

Свідоцтво випуску акцій

PDF
Свідоцтво випуску акцій

Особлива інформація

RAR
Повідомлення про особливу інформацію щодо зміни веб сайту емітента від 01.07.2019
RAR
Повідомлення про особливу інформацію щодо вчинення значного правочину від 01.07.2019
RAR
Повідомлення про особливу інформацію щодо зміни найменування Товариства від 01.04.2019
RAR
Повідомлення про особливу інформацію щодо обрання голови наглядової ради за 28.03.2019
RAR
Повідомлення про особливу інформацію щодо обрання членів наглядової ради за 27.03.2019
RAR
Повідомлення про особ. інформацію щодо попереднього надання згоди на вчинення знач. повнов. за 27.03.2019
PDF
Повідомлення про особливу інформацію від 05.03.2019
PDF
Протокол засідання Наглядової ради від 04.02.2019 щодо вчинення значного правочин
PDF
Повідомлення про особливу інформацію від 04.02.2019
PDF
Повідомлення про особливу інформацію від 11.01.2019
PDF
Протокол засідання Наглядової ради від 11.01.2019 щодо вчинення значного правочину
PDF
Повідомлення про особливу інформацію від 26.11.2018
PDF
Протокол засідання Наглядової ради від 23.11.2018 щодо вчинення значного правочину
PDF
Повідомлення про особливу інформацію 22.11.2018
PDF
Протокол засідання Наглядової ради щодо вчинення значного правочину
PDF
Повідомлення про особливу інформацію 19.04.2018
PDF
Повідомлення про особливу інформацію 18.04.2018
PDF
Повідомлення про особливу інформацію (домінуючий пакет) 30.03.2018
PDF
Повідомлення про особливу інформацію (контрольний пакет) 30.03.2018
PDF
Повідомлення про особливу інформацію 23.03.2018
PDF
Повідомлення про виникнення особливої інформації
PDF
Повідомлення про особливу інформацію 13.04.2017
PDF
Повідомлення про особливу інформацію 19.04.2017
DOC
Повідомлення про особливу інформацію 21.04.2017
PDF
Повідомлення про особливу інформацію 28.07.2017
PDF
Повідомлення про особливу інформацію 02.02.2018
RTF
Повідомлення про особливу інформацію щодо зміни веб сайту емітента

Умови обігу холодильників

PDF
Умови щодо обігу та експлуатації холодильного обладнання

Умови обігу ХО, РО, ОТО, РМ

PDF
Умови щодо обігу та експлуатації ХО, РО, ОТО, РМ

Умови обігу обладнання

PDF
Умовами щодо обігу обладнання