Сайт містить контент тільки для користувачів, які досягли віку 18 +

Доступ на сайт дозволений тільки повнолітнім

Доступ на сайт дозволений лише користувачам, які досягли віку 18+

Введіть дату народження

© 2022 AB InBev Efes Ukraine. Заповнюючи цю форму, ви погоджуєтеся з Правилами користування сайтом і Політикою конфіденційності.


НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Лови настрій

Health warning Health warning

Робота разом

Наша мрія — бути партнером №1 і забезпечувати стійкий приріст вартості. Ми вважаємо, що співпраця — ключ до створення надійної мережі постачальників, яка забезпечує прибутковість і веде до стійкого зростання компанії.

Залишити заявку
Робота разом

Шановний партнере!

Шановний партнере!

У зв’язку з введенням Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (далі – «Указ») на території України воєнного стану з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА”, код ЄДРПОУ 30965655 (далі - «Товариство»), повідомляє про виникнення форс-мажорних обставин, які перешкоджають належному виконанню Товариством своїх зобов’язань.

Торгово-промислова палата України (далі – «ТПП України») листом №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану відповідно до Указу. Також ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності по зобов’язанням, виконання яких настало згідно з умовами договору і виконання яких стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили).

Відповідно до умов укладеного між нашими компаніями Договору Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань у випадку настання форс-мажорних обставин, що перешкоджають належному їх виконанню. У випадку настання форс-мажорних обставин строк виконання зобов'язань, належне виконання яких унеможливлюється такими обставинами, продовжується на строк дії обставин форс-мажору.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Dear partner!

Owing to the Decree of the President of Ukraine dated February 24, 2022 No. 64/2022 «On the introduction of martial law in Ukraine», hereinafter referred to as the “Decree” from 5:30 a.m. on February 24, 2022 for a period of 30 days martial law was imposed in Ukraine, PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “ABINBEV EFES UKRAINE”, EDRPOU Code: 30965655, Tax payer personal number: 309656526656, hereinafter referred to as the “Company”, reports the occurrence of force majeure, which prevents the Company from properly fulfilling its obligations.

The Chamber of Commerce and Industry of Ukraine, hereinafter referred to as the “CCI of Ukraine”, by letter No. 2024/02.0-7.1 dated February 28, 2022, certifies force majeure circumstances: the military aggression of the Russian Federation against Ukraine, which became the basis for the introduction of martial law according to the Decree. The CCI of Ukraine also confirms that these circumstances from February 24, 2022 until their official end are extraordinary, inexorable and objective circumstances for business entities for obligations, the fulfillment of which has become impossible within the prescribed period due to the occurrence of such force majeure circumstances.

In accordance with the terms of the Agreement concluded between our companies, the Parties shall be released from liability for a failure to perform or improper performance of obligations upon occurrence of force-majeure circumstances preventing their further implementation. Upon occurrence of force-majeure circumstances, the time frames set out for the performance of obligations that cannot be performed properly due to such circumstances, shall be extended for the duration of force-majeure circumstances.

Наш принцип

Вибираючи постачальників, ми шукаємо компанії, які допоможуть нам створювати продукти найвищої якості та надавати висококласні послуги нашим клієнтам. Для цього потрібні не тільки найкраща сировина та сервіс, але і необхідно бути відкритими до інновацій. Ми вибираємо постачальників, які разом з нами прагнуть до стійкого зростання і дотримуються правил щодо створення необхідних умов праці, екологічності та етики.

Робота разом

Взаємовигідне
співробітництво

Спільно з постачальниками наша команда закупівель завжди шукає можливості поліпшити процеси виробництва і логістики.

Партнерство зі стратегічно важливими постачальниками

Партнерство з ключовими постачальниками є життєво важливим для створення інноваційного та прибуткового бізнесу. У відносинах з ними ми фокусуємося на розробці технологій і прирості вартості, тому для нас важливо зрозуміти рівень їхньої продуктивності. Ми приділяємо особливу увагу всім сферам нашої діяльності, збираючи дані про постачання, послуги, якість, стабільнсть, інновації і конкурентні переваги. Такий підхід допомагає нам вибудувати довгострокові взаємовигідні відносини.

Вимоги до постачальників

Вимоги до постачальників

Наші постачальники повинні надавати високоякісні продукти і послуги. Ми працюємо з різними країнами і продуктовими категоріями, і наші торгові команди інформують постачальників про всі вимоги до продуктів і послуг.

Ми також працюємо відповідно до Принципів відповідальних закупівель та Антикорупційної політики. Вони є невід'ємною частиною наших договорів. Дізнатися докладніше ви можете за посиланням.


Залишити заявку